Giáo Dục Mầm Non ở Kansas (Vietnamese)

Cuốn cẩm nang này cung cấp thông tin về các chủ đề quan trọng dưới đây, để có thể giúp con quý vị chuẩn bị sẵn sàng nhập học mẫu giáo.

preview image of 59506_Educ_Gi_o_D_c_M_m_Non___Kansas_Vietnamese.pdf for Giáo Dục Mầm Non ở Kansas (Vietnamese)

Details

Type
Family / Community Resource, Statute / Regulation / Guidance
Audience
Family / Community, Educators
Age
Elementary (K − 6), Early Childhood (Birth − K)
Provider
Kansas Parent Information Resource Center (KPIRC)
Funded by KSDE Special Education and Title Services (SETS). Administered by the Pittsburg State University. Copyright © 2024. All Rights Reserved.